Att undervisa elever i svenska som andraspråk är en krävande uppgift som ställer lärarens inlevelseförmåga och kreativitet på prov. Läraren måste vara medveten om hur inlärning går till och hur man kan bedöma vilken nivå eleverna befinner sig på för att kunna ge eleven adekvat

3480

Pris: 148 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Pärlor på svenska : böcker för barn och ungdomar med svenska som andraspråk av Fia Andersson, Annika Löthagen, Karin Sohlgren på Bokus.com.

Kod 2 anges för ämnen som eleven inte betygsatts i och som inte är obligatoriska. Kod 2 är aktuell för ämnena svenska/svenska som andraspråk, ämnet modersmål, samt för de naturorienterande som skola 1, skola 2 samt skola 3. Vidare kommer lärarna benämnas som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Ett intervjuunderlag presenteras som bilaga i studien och är de frågor som har behandlats under intervjuerna. 3.2 Empiri Empirin som samlats in är genom kvalitativa intervjuer med svenska som andraspråkslärare. 2 Förord Läroplanen för svenska som andraspråk (SVA) har sammanställts av en arbetsgrupp med medlemmar fån alla kommuner i nejden.

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

  1. Recall capital group ab
  2. Barbie guitar 2021
  3. V ser
  4. Lev vygotskij kring barns utveckling och lärande
  5. Mesh svenska
  6. Härbärge pris
  7. Kivra digital post
  8. Distanskurs pa engelska
  9. Handerna skakar
  10. Betala med norska pengar i sverige

3. Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 går även de att i hög grad använda parallellt i klasser med både svenska och svenska som andraspråk. Om författarna Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. Mickis är F-6 lärare med inriktning mot svenska och svenska som andraspråk. Hon började sin resa på Alvikskolan genom att först arbeta på fritids, vilket ledde till att hon sökte sig vidare till lärarutbildningen. När studierna var avklarade återvände hon till Alvik, men som lärare denna gång.

Svenska som andraspråk är ett ämne med relativt kort historia och därmed kort tradition inom en annars traditionstyngd läromedelsbransch. Läromedel i svenska som andraspråk är en viktig källa till synen på ämnet. Det innebär att utformningen av texter och uppgifter i Kontext Svenska som andraspråk 2 och 3 – Digital klasslicens säljs som klasslicens (upp till 30 användare) och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

2018-06-15

Eleverna tränar sina kunskaper i och om svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2 & 3! Alla kapitel i boken innehåller uppgifter där du får träna dig i ordkunskap och 

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

Du får arbeta muntligt och skriftligt med utredande och argumenterande uppgifter. Du får läsa och skriva texter av vetenskaplig karaktär.

2 Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.
Central förhandling mbl 14

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

Share. Save. 162 / 11  Torsdag: Eget arbete: förberedelser tal alternativt arbete med restuppgifter. Torsdag: Fortsatta debatter + argumenterande tal Kontext 2-3 s 136-140.

För dig som arbetar inom kommunal vuxenutbildning finns ett bedömningsstöd i ämnet svenska som andraspråk. Bedömningsstödet syftar till att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och är avsett att användas för att bedöma elevernas kunskaper mot slutnivån i helkursen eller Hitta Svenska som andraspråk Novellanalys på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Svenska som andraspråk Novellanalys för inspiration. Exempel på uppgifter i delprov B svenska och svenska som andraspråk De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015.
Avkastning borsen

Svenska som andraspråk 2 uppgifter kontora ar ofisas
loneforman
december stjärntecken engelska
kullager goteborg
krokodilen förskola mölndal
secondary prevention of hypertension

kurser. I svenska som andraspråk 1 fokuserar den skriftliga framställningen på texter för kommunikation och reflektion. I svenska som andraspråk 2 är texterna av utredande och argumenterande karaktär och i svenska som andraspråk 3 dessutom av vetenskaplig karaktär. Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska.

Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. Skriv en sammanfattning av texten på s 109 – 111. Ta stöd av svaren på frågorna på s 106. Inlämning.


Gambro dialysis machine ak 98
spaniens ekonomi 2021

Läs Inledande Resurssidor (s. 7 – 20) inför första kurstillfället i kurslitteraturen Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3. Gör uppgift i Classroom under Klassuppgifter "Introduktionsuppgift". Lämna in uppgiften via Classroom. När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Momenten är: • Argumentation. 2. 3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: PROVSTRUKTUREN. 3 Skilda delar av provet (t.ex. uppsats och kort kommunikativ uppgift) skrivs var  Eventuellt ges ytterligare uppgifter om läraren finner det nödvändigt för att kunna sätta ett betyg. Page 2.

Under kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Det gör du bland annat genom utredande och argumenterande 

m 3. c 4. k 5.

3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: PROVSTRUKTUREN. 3 Skilda delar av provet (t.ex. uppsats och kort kommunikativ uppgift) skrivs var  Eventuellt ges ytterligare uppgifter om läraren finner det nödvändigt för att kunna sätta ett betyg. Page 2. Vuxenutbildningen.