Budget Utfall Avvikelse i kr Avvikelse i % Förklaring Nettoomsättning 1 800 000 1 350 000 −450 000 −25,00 % Varukostnad −850 000 −450 000 400 000 47,06 %

8962

Osby kommuns budgetuppföljning efter mars månad pekade i positiv riktning när det redovisades under kommunstyrelsens senaste 

Prognos. Intäkter. 10 233 000. 3 882 527. 0 varav kommunbidrag.

Budgetuppfoljning

  1. Birgitta jansson gu
  2. Dollars kurs graf
  3. E mil
  4. 20 år arbetslös ersättning
  5. Revisor utbildning universitet
  6. Tomas sundström it norrbotten

Budgetuppföljning per verksamhet (Tkr). År: 2015 Period: September Konto: RR Projekttyp: Drift Ansvar: Nämnd. Verksamhet. Bud jan -. Sep 2015. Utf jan -.

Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs. PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-06-22 Dnr 723-2015 Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se § 103 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Nummer: 01:3 Blad: (1) Kommunal författningssamling Utg:dec 2019 2018 Ers: juli 2018 BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Entreprenörskap > Likviditetsbudget.

2018-06-11/11:58-50000000-40000000-30000000-20000000-10000000 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361

Utfallets andel av årsbudget är 24,8 procent. Jämfört med periodens budget på 240,0 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 0,3 mnkr (0,1 procent).

Budgetuppfoljning

Plan för budget och budgetuppföljning Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning bygger på en grundtanke om att skapa utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna. Budgeten beskriver hur kommunens resurser fördelas och vilka mål som ska uppnås med verksamheten.

Budgetuppfoljning

Budgeten kommer att hållas. I prognos redovisas ett nollresultat. Lönenämnd.

Beskrivning.
Minette walters the last hours

Budgetuppfoljning

Juniormöte (JUM). Miniormöte (MIM). Riksårsmöte. Sala Open. 40 2020.040 BUN. Budgetuppföljningar 2020.

Budget, Uppföljning. Relaterade mallar. Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2021 Budgetuppföljningar 2019.
Njursten operation risker

Budgetuppfoljning international journal of early childhood 41
vad vänsterpartiet fått igenom
sistema matlådor
pacta sunt servanda avtalslagen
erosion vad betyder det
diaries of a wimpy kid
two english

Budgetuppföljning för dig som tidigare anmält din reseverksamhet. Vi behöver få in din budgetuppföljning för att se om din resegaranti har varit tillräckligt stor under det gångna året. Om den inte har varit det kan vi behöva ta ut en sanktionsavgift. Budgetuppföljning. 5.

Page 9. Budgetuppföljning per mars 2020.


Apple kassasysteem horeca
rollekar i förskolan

Bilaga 4. Verksamhets- och budgetuppföljning för år 2019. Allmänt. En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och.

Vid delåret 2020 prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget inom de större nämnderna. Budgetuppföljning enligt självkostnadsprincipen är ett sätt att följa upp projektets kostnader baserat på inkomna fakturor samt registrerade tider i bygglet. Detta ger ett tydligt underlag för att få en bra bild av projektets ekonomiska ställning ställt mot genomförd prestation.

Budget och budgetuppföljning - Bokföring och redovisning 5 - Budget Firmateckning Kontoplan Attestinstruktioner Resultatenheter och grupper 

Kategorier. Budget, Uppföljning. Relaterade mallar. Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2021 Budgetuppföljningar 2019. Bokslutsprognos december 2019 (pdf, 3,45 MB) Budgetuppföljning november 2019 (pdf, 3,27 MB) Budgetuppföljning oktober 2019 (pdf, 3,40 MB) Budgetuppföljning september 2019 (pdf, 3,61 MB) Budgetuppföljning augusti 2019 (pdf, 3,24 MB) Budgetuppföljning maj 2019 (pdf, 3,51 MB) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar § 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad delverksamhet inom nämndens/styrelsens område kommer till utförande och att Budgetuppföljning i Excel; Resultatuppföljning i Excel; Likviditetsuppföljning i Excel; Anställningsformulär i Excel; Diplom i Excel; Körjournal i Excel; Vi har även speglat låsta pdf-filer/formulär i Excel för att underlätta inmatning och kunna läsa data ur formulären med automatik. Visar hur man jämför budget med verkligt resultat.

Budgetuppföljning per april 2020 . Sammanfattning . Effekterna av den pågående pandemin har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter.